Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000083576<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Козак І. О. 
Діагностично-тактичні особливості хірургічного лікування зацибулинної дуоденальної виразки, що кровоточить / І. О. Козак, А. І. Суходоля, В. В. Власов, О. О. Підмурняк, М. С. Гойда // Львів. мед. часоп. - 2005. - 11, № 4. - С. 14-21. - Бібліогр.: с. 20-21. - укp.

Розглянуто наслідки операційного лікування 187-ми хворих на зацибулинну дуоденальну виразку. Запропоновано алгоритм поетапної діагностики та хірургічної тактики під час виконання операції з приводу кровоточивої зацибулинної дуоденальної виразки (КЗДВ). Особливої уваги заслуговують атипові операції у разі КЗДВ, пов'язані з інтраопераційним пошкодженням великого сосочка дванадцятипалої кишки. У післяопераційний період спостерігались такі ускладнення: неспроможність кукси дванадцятипалої кишки, неспроможність швів у місці дуоденопластики, гострий післяопераційний панкреатит, гострий післяопераційний перитоніт. Причиною смерті хворих стали геморагічний шок і постгеморагічна анемія, неспроможність швів дуоденопластики та кукси дванадцятипалої кишки.

Рассмотрены последствия операционного лечения больных кровоточащей залуковичной дуоденальной язвой (КЗДЯ). Разработан алгоритм поэтапной диагностики и хирургической тактики при выполнении операции по поводу КЗДЯ. Особого внимания заслуживают атипичные операции при КЗДЯ, связанные с интраоперационным повреждением большого сосочка двенадцатиперстной кишки. В послеоперационный период наблюдались такие осложнения: несостоятельность куксы двенадцатиперстной кишки, несостоятельность швов на месте дуоденопластики, острый послеоперационный панкреатит, острый послеоперационный перитонит. Причиной смерти больных стали геморрагический шок и постгеморрагическая анемия, несостоятельность швов дуоденопластики и куксы двенадцатиперстной кишки.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р457.465.204.6

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15657 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського