Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000086423<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Павлюк Л. С. 
Знак. Символ. Міф у масовій комунікації : Посіб. / Л. С. Павлюк. - Л. : ПАІС, 2006. - 120 c. - укp.

Висвітлено засади семіотичного підходу та можливості його застосування в сфері масової комунікації. Пояснено семіотичні концепти та категорії, що застосовуються під час аналізу дискурсу мас-медіа в аспекті стратегії означування й інтерпретації змісту, використання символічних форм, публіцистичного міфотворення.

Освещены основы семиотического подхода и возможности его применения в сфере массовой коммуникации. Объяснены семиотические концепты и категории, применяемые при анализе дискурса мас-медиа в аспекте стратегии определения и интерпретации содержания, использования символических форм, публицистического мифосоздания.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч62в + Ш100.1 + Ш107.715

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА683891 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського