Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000088453<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Книга в Україні. 1861 - 1917: Матеріали до репертуару української книги : бібліогр. покажч. Вип. 8, ч. 2. Ко - Кя / ред.: О. С. Онищенко, В. Ю. Омельчук; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського НАН України. - К., 2006. - 492 c. - (Нац. бібліогр. України). - укp.

Наведено бібліографічний опис видань (літери "Ко - Кя"), які вийшли українською та російською мовами в Україні у 1861 р. - 1917 рр. Представлено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Усього у випуску подано 4 482 позиції.

Приведено библиографическое описание изданий (буквы "Ко - Кя"), вышедших на украинском и русском языках в Украине в 1861 - 1917 гг. Представлены описания книг, брошюр, учебных пособий, учебников, справочных изданий, словарей, трудов научных обществ, других общественных, государственных учреждений по всем отраслям знаний. Всего в выпуске приведено 4 482 позиции.


Індекс рубрикатора НБУВ: Я12(4УКР)2

Рубрики:

Шифр НБУВ: В343097/8 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського