Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000095291<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Козловський В. О. 
Основи підприємництва : Курс лекцій для студ. Ч. 1 / В. О. Козловський; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2005. - 195 c. - Библиогр.: с. 193-195 - укp.

Викладено основи теорії і практики підприємництва як провідної форми господарювання за умов розвитку ринкової економіки в Україні. Наведено класифікацію суб'єктів підприємницької діяльності. Проаналізовано соціально-економічну роль та значення підприємництва. Описано організаційно-правові форми господарювання суб'єктів підприємництва. Висвітлено джерела фінансування підприємництва, зміст правил бізнесу, загальні положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності.

Изложены основы теории и практики предпринимательства как ведущей формы хозяйствования в условиях развития рыночной экономики в Украине. Приведена классификация субъектов предпринимательской деятельности. Проанализированы социально-экономическая роль и значение предпринимательства. Представлены организационно-правовые формы хозяйствования субъектов предпринимательства. Освещены источники финансирования предпринимательства, содержание правил бизнеса, общие положения о государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.


Індекс рубрикатора НБУВ: У010.33я73-2 + У9(4УКР)0-131.1я73-2

Рубрики:

Шифр НБУВ: В349298 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського