Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000101305<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Міщук С. М. 
Рукописні та книжкові зібрання Волині у фондах Національної бібліотеки Украіни імені В.І.Вернадського: історія, склад, наукове дослідження : моногр. / С. М. Міщук; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського НАН України. - К., 2007. - 243 c. - укp.

Розглянуто бібліотечні колекції й архіви численних духовних і світських установ, приватних осіб і громадських організацій Волині XIX - початку XX ст., які зберігалися в 1900 - 1932 рр. у Волинському дослідному краєзнавчому музей, а нині знаходяться у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Визначено роль видатних діячів музейної та бібліотечної справи, членів наукових товариств Волині у створенні та збереженні унікального книжкового зібрання "волиніки". Наведено інформацію про книжкові та рукописні фонди Волинської православної духовної семінарії, архів і бібліотеку Луцько-Житомирської духовної семінарії, Луцької капітули, Житомирського кафедрального собору, луцько-житомирських біскупів, архів і бібліотеку баронів Шодуарів, зібрання Товариства дослідників Волині та Церковно-археологічного товариства (Волинського єпархіального книгосховища), літургічні пам'ятки XVII - XVIII ст. з монастирів і церков Житомирщини.

Рассмотрены библиотечные коллекции и архивы многочисленных духовных и светских учреждений, частных лиц и общественных организаций Волыни XIX - начала XX вв., хранившихся в 1900 - 1932 гг. в Волынском исследовательском краеведческом музее, находящихся в настоящее время в фондах Национальной библиотеки Украины им. В.И.Вернадского. Определена роль выдающихся деятелей музейного и библиотечного дела, членов научных обществ Волыни в создании и сохранении уникального книжного собрания "волыники". Приведена информация о книжных и рукописных фондах Волынской православной духовной семинарии, архиве и библиотеке Луцко-Житомирской духовной семинарии, Луцкой капитулы, Житомирского кафедрального собора, луцко-житомирских бискупов, архиве и библиотеке баронов Шодуаров, собрании Общества исследователей Волыни и Церковно-археологического общества (Волынского приходского книгохранилища), литургических памятках XVII - XVIII вв. из монастырей и церквей Житомирской области.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч736.834.2(4УКР)511.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА690461 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського