Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000101374<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Лозовой В. О. 
Саморозвиток особистості у філософській рефлексії та соціальній практиці : моногр. / В. О. Лозовой, Л. М. Сідак. - Х. : Право, 2006. - 256 c. - Бібліогр.: с. 228-254. - укp.

Висвітлено соціально-філософські та культурологічні аспекти усвідомленого саморозвитку особистості. Розкрито сутність, зміст, основні функції самовиховання та самовдосконалення. Охарактеризовано моделі саморозвитку в певному етнокультурному просторі в різні історичні епохи. Наведено бібліографічний покажчик літературних джерел, опублікованих за останні сто років українською та російською мовами з проблем саморозвитку особистості.

Освещены социально-философские и культурологические аспекты осознанного саморазвития личности. Раскрыты сущность, содержание, основные функции самовоспитания и самоусовершенствования. Охарактеризованы модели саморазвития в определенном этнокультурном пространстве в разные исторические эпохи. Приведен библиографический указатель литературных источников, опубликованных за последние сто лет на украинском и русском языках по проблемам саморазвития личности.


Індекс рубрикатора НБУВ: Э6*134 + Ю6*31-723.1 + С5*5*332.1-8

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА693982 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського