Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000102048<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Гнатенко Л. А. 
Слов'янська кирилична рукописна книга XIV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : кат. Кодиколого-орфогр. дослідж. Палеогр. альб. / Л. А. Гнатенко; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського НАН України. - К., 2007. - 266 c. - укp.

Наведено наукові археографічні описи та матеріали кодиколого-орфографічного дослідження 35-ти слов'янських кириличних рукописних кодексів і уривків з джерел XIV ст., що зберігаються у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Подано полеографічний альбом, в якому вміщено в хронологічній послідовності 59 ілюстрацій зі зразками текстів і почерків письців усіх рукописів. Надано алфавітний і хронологічний покажчики рукописів, покажчики мови і мовних редакцій, штампів, наклейок, екслібрисів, старих шифрів, топонімів, монастирів, церков.

Приведены научные археографические описания и материалы кодиколого-орфографического исследования 35-ти славянских кирилличных рукописных кодексов и отрывков из источников XIV в., хранящихся в фондах Института рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И.Вернадского. Создан палеографический альбом, в котором помещены в хронологической последовательности 59 иллюстраций с образцами текстов и почерков всех рукописей. Даны алфавитный и хронологический указатели рукописей, указатели языковых редакций, штампов, наклеек, экслибрисов, старых шифров, топонимов, монастырей, церквей.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч611.63(0)431.32 + Т223л61

Рубрики:

Шифр НБУВ: СО27575 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського