Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000115225<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Козловський В. О. 
Основи підприємництва : курс лекцій. Ч. 2 / В. О. Козловський; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2006. - 183 c. - Библиогр.: с. 181-183 - укp.

Висвітлено засади теорії та практики підприємництва як провідної форми господарювання за умов розвитку ринкової економіки в Україні. Увагу приділено стандартизації та сертифікації продукції, патентуванню окремих видів підприємницької діяльності, штриховому кодуванню товарів, структурі фінансового ринку, способам забезпечення виконання договірних зобов'язань. Розглянуто питання банківського обслуговування підприємств, проблеми зменшення підприємницького ризику, причини та шляхи подолання тіньового бізнесу.

Освещены основы теории и практики предпринимательства как ведущей формы хозяйствования в условиях развития рыночной экономики в Украине. Уделено внимание стандартизации и сертификации продукции, патентованию отдельных видов предпринимательской деятельности, штриховому кодированию товаров, структуре финансового рынка, способам обеспечения выполнения договорных обязательств. Рассмотрены вопросы банковского обслуживания предприятий, проблемы уменьшения предпринимательского риска, причины и пути преодоления теневого бизнеса.


Індекс рубрикатора НБУВ: У010.33 я73-2 + У9(4УКР)0-131.1 я73-2

Рубрики:

Шифр НБУВ: В349298/2 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського