Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000115914<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Марочкін І. Є. 
Порівняльне судове право : навч. посіб. / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, Н. В. Сібільова, В. С. Бабкова, Ю. І. Крючко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х. : Право, 2008. - 112 c. - Бібліогр.: с. 108-109. - укp.

Досліджено інститут судової влади та її організаційну форму - судову систему. Розкрито сутність поняття та наведено загальну характеристику судової системи, визначено її елементи й основні принципи формування (територіальності, спеціалізації, інстанційності). Розглянуто класифікацію судових систем світу. Проаналізовано особливості побудови та функціонування судової системи України, США, Канади, Великобританії, Франції, Німеччини, Австрії, Іспанії, Італії, Індії, Японії.

Исследован институт судебной власти и ее организационная форма - судебная система. Раскрыта сущность понятия и приведена общая характеристика судебной системы, определены ее элементы и основные принципы формирования (территориальности, специализации, инстанционности). Рассмотрена классификация судебных систем мира. Проанализированы особенности построения и функционирования судебной системы Украины, США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Индии, Японии.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х891(4/8)1 я73 + Х999.891 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА706283 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського