Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000218254<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Скуратович І. М. 
Адміністративно-територіальний устрій України в 1920 - 1930-х рр. і його впливи на організацію державного управління: історико-правове дослідження : Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / І. М. Скуратович; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2005. - 20 c. - укp.

Досліджено питання зародження та розвитку адміністративно-територіального поділу українських земель, парадигми виникнення та становлення видів, способів, методів, засобів, що використовувалися у процесі організації державного управління на території сучасної України у 1920 - 1930-х рр. Здійснено аналіз розвитку загальних і спеціальних теоретико-методологічних підходів вітчизняних і зарубіжних учених до проблем адміністративно-територіального устрою, його взаємозв'язку та взаємовпливів з організацією державного управління. Досліджено генезис, систему, принципи та характерні особливості розвитку територіально-адміністративного поділу українських земель, висвітлено його еволюцію, розвиток правових форм, методів, способів і засобів, що використовувалися під час організації державного управління у законодавстві Київської Русі, удільних князівств періоду феодальної роздробленості Русі, Литовсько-Руської держави, Польщі, Речі Посполитої, Російської імперії, Української Народної Республіки, Української держави П.Скоропадського, УСРР.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х809(4УКР)79-1 + Х620.422.031(2УК)61

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА339345 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського