Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000254956<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Мазур В. С. 
Ринкові форми і системи заробітної плати на промислових підприємствах : Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.01 / В. С. Мазур; Терноп. держ. екон. ун-т. - Т., 2005. - 20 c. - укp.

Розглянуто теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми створення моделей оплати праці на підприємствах різних форм власності. Висвітлено питання щодо концепції відновлення ролі заробітної плати на підприємствах у підвищенні інтенсифікації виробництва, забезпечення високих темпів технічного прогресу, підвищення якості та конкурентноздатності продукції. Досліджено чинники реформування. Побудовано економіко-математичну модель впливу заробітної плати на ріст обсягів виробництва та підвищення продуктивності праці. Обгрунтовано основні напрямки формування оплати праці на підприємствах як необхідної передумови економічного зростання підприємств, підвищення ефективності їх функціонування. Відзначено, що з розвитком ринкової економіки в Україні акцент в оплаті має зміститися з оплати роботи на оплату внеску працівника до загальної справи. Наголошено на доцільності заохочення в участі та відданості справі, у винагороді за ефективні результати.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)301-645

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА338482 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського