Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000261050<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Гончаренко В. В. 
Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика : Автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.05.01 / В. В. Гончаренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2002. - 35 c. - укp.

З'ясовано специфіку принципів побудови базових моделей та систем сільської та міської кредитної кооперації у різних країнах світу, визначено особливості, закономірності та тенденції розвитку кредитної кооперації в країнах, що мають різні типи економіки. Виявлено системні проблеми розвитку кредитної кооперації в Україні, показано стратегічні напрямки їх вирішення. Обгрунтовано необхідність створення системи об'єднань кредитних кооперативів, їх можливі види та функції, методологічні підходи щодо побудови перспективних моделей кредитної кооперації для умов перехідної економіки. Запропоновано класифікацію та систематизацію різноманітних мехнізмів мобілізації та використання фінансових ресурсів кредитних кооперативів, концептуальні підходи щодо формування стабілізаційного фонду та центрального резерву ліквідних коштів системи кредитних спілок України, а також методологію зниження кредитного ризику діяльності кооперативних фінансово-кредитних установ за системою "позикових кіл", розроблену на основі принципів сільської кредитної кооперації Ф.Райфайзена. Обгрунтовано важливість державного регулювання й підтримки розвитку кооперативного сектору та визначено напрямки вдосконалення законодавства України в сфері кредитної кооперації. Визначено концептуальні засади стратегічного розвитку національної системи кредитних спілок і методологічні підходи до формування в Україні системи аграрних кооперативних банків, що базуються на основі виявлених особливостей, закономірностей та тенденцій розвитку світової системи кредитної кооперації.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: У508

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА318499 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського