Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000263567<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Соловйов Е. П. 
Теоретичні та практичні питання кримінальної відповідальності за фіктивні дії в підприємництві : Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Е. П. Соловйов; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2005. - 19 c. - укp.

Обгрунтовано введення до кримінального права категорії "фіктивні дії у підприємництві". Уперше доведено єдність природи фіктивних дій у підприємстві, спільними ознаками якої є: ознаки, що характеризують правомірну сторону підприємництва та банкрутства - легітимність створення чи придбання суб'єкта підприємницької чи господарської діяльності, наявність засновника або власника даного суб'єкта, можливе тимчасове здійснення законної підприємницької діяльності; ознаки, які свідчать про злочинний зміст фіктивних дій, зокрема: обман держави, юридичних чи фізичних осіб, підробка документів, завдання прямих і непрямих збитків іншим особам, створення умов для вчинення інших злочинів або їх приховування. Запропоновано класифікацію злочинів у сфері господарської діяльності. Визначено поняття створення суб'єкта господарської діяльності як передбачені законодавством дії, наслідок яких є юридичне оформлення статусу юридичної особи (державна реєстрація), а в окремих випадках - одержання спеціального дозволу (лізензії). Доведено доцільність заміни у КК категорії "неоподаткований мінімум доходів громадян" на "карний мінімум", який має бути єдиним для диспозицій та санкцій статей Особливої частини КК та визначатиметься окремим Законом. Розроблено проект постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами законодавства про фіктивні дії у підприємницькій діяльності".

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА338415 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського