Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000271564<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Підмурняк О. О. 
Хірургічне лікування жовчнокам'яної хвороби, ускладненої непухлинною патологією дистального відділу загальної жовчної протоки і великого сосочка дванадцятипалої кишки : Автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.03 / О. О. Підмурняк; Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. - Т., 2001. - 18 c. - укp.

Вирішено проблему поліпшення результатів лікування непухлинної патології дистального відділу загальної жовчної протоки (ЗЖП) та великого сосочка дванадцятипалої кишки (ВСДК). Проведено оцінку комплексного обстеження 140 хворих з непухлинною патологією дистального відділу холедоха та ВСДК з використанням клініко-лабораторних та інструментальних методів. Удосконалено діагностику і визначено тактику хірургічного лікування фіксованих конкрементів та стенозів дистального відділу ЗЖП і ВСДК. Проаналізовано лапаротомні та сучасні малоінвазивні комбіновані методи корекції непухлинної патології дистальних відділів позапечінкових жовчних шляхів. Відпрацьовано комплекс практичних рекомендацій для профілактики незадовільних результатів лікування хворих. Доведено недоцільність оперативних втручань на нормальному фізіологічному ВСДК у разі патології холедоха. У випадку відсутності патології сосочка, особливо в людей молодого віку за наявності поодиноких камінців холедоха, рекомендовано лапароскопічне та відкрите оперативне втручання на загальній жовчній протоці (холедохотомія), пріоритетно у лапароскопічному варіанті операції. Виконано холедохолітотомію, у результаті якої операцію завершено зовнішнім дренуванням гепатохоледоха через куксу міхурової протоки з зашиванням холедохотомного отвору.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Р457.465.520.43

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА312607 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського