Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000277153<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Ульянова В. С. 
Виховання емоційної сфери молодших школярів засобами театрального мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / В. С. Ульянова; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2011. - 20 c. - укp.

Розкрито суть поняття "емоційна сфера", висвітлено педагогічний потенціал театрального мистецтва у вихованні емоційної сфери дитини молодшого шкільного віку. Обгрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови виховання емоційної сфери молодших школярів засобами театрального мистецтва, які передбачають підготовку молодших школярів до сприйняття театрального мистецтва; залучення їх до театралізованої діяльності, зорієнтованої на накопичення ними досвіду емоційних переживань. Експериментально доведено їх ефективність. Уточнено критерії (мотиваційно-ціннісний; емоційно-когнітивний; рефлексивно-поведінковий) та відповідні показники вихованості емоційної сфери молодших школярів.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч421.355.25 + Ч421.331.1 + Ю983.52

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА378902 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського