Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000278877<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Підмурняк О. О. 
Гострий панкреатит після мініінвазивних опертивних втручань на органах панкреатобіліарної зони: фактори ризику, прогнозування, рання діагностика, профілактика та лікування : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.03 / О. О. Підмурняк; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова АМН України. - К., 2008. - 31 c. - укp.

Створено експериментальну модель протоково-гіпертензійної форми розвитку гострих післяопераційних панкреатитів (ГПП) на щурах, яка показала виражені патологічні зміни в епітеліоцитах панкреатичних протоків та ацинусах і в імунній системі тварин. Проаналізовано, що у всіх хворих на ГПП відмічені симптоми вторинного імунодефіцитного стану, але без ознак важкої імунної недостатності. Впроваджено зміни в методиках лікування ГПП, зокрема, активне застосування назо- й ендобіліарного дренування за патології біліарної системи, застосування релапароскопії за деструктивних форм ГПП, обов'язкове застосування блокаторів кальцієвих каналів у зв'язку зі значними порушеннями в епітеліоцитах панкреатичних протоків, застосування імуномодуляторів. Запропоновано зміни у методиках профілактики ГПП, а саме: застосування нової методики виконання ендорентгеноскопічного транспалярного втручання (ЕПСТ) в дивертикулі ДПК, активне застосування механічної літотрипсії та попередньої часткової балонної дилатації під час механічної транспапілярної експлорації конкрементів. Встановлено, що застосовані в лікувально-профілактичному процесі новації дозволили зменшити частоту ГПП після мініінвазивних хірургічних втручань на органах панкреато-біліарної зони з 6,8 % до 3,2 %.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Р457.445.5 + Р457.465.601.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА367496 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського