Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000280089<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Дзюблик І. В. 
Діагностика, лікування та профілактика грипу : монографія / І. В. Дзюблик, С. Г. Вороненко, А. П. Міроненко, Н. О. Виноград; ред.: І. В. Дзюблик. - К. : Медкнига, 2011. - 191 c. - (Б-чка практикуюч. лікаря). - Бібліогр.: 60 назв - укp.

Висвітлено актуальні питання лікування та профілактики грипу. Розглянуто будову, генетичні взаємодії, особливості репродукції вірусів грипу, описано патогенез і клінічні прояви даного захворювання. Розкрито особливості протигрипозного імунітету. Наведено нові дані щодо пташиного та пандемічного грипу. Увагу приділено використанню протигрипозних вакцин, можливостям хіміопрофілактики грипу, а також молекулярно-біологічним, вірусо- та серологічним методам його лабораторної діагностики.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р514.311

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА741003 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського