Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000282697<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Куриляк В. Є. 
Заробітна плата на промислових підприємствах: методичні та організаційні аспекти : монографія / В. Є. Куриляк, В. С. Мазур; МОНМС України, Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2011. - 304 c. - Бібліогр.: 193 назв - укp.

Висвітлено соціально-економічну сутність, функції та принципи заробітної плати. Проаналізовано зарубіжний досвід формування мотиваційного механізму на промислових підприємствах. Показано доцільність впровадження закордонних систем оплати праці на вітчизняних підприємствах. Запропоновано ринкові модифікації форм і систем оплати праці відповідно до галузей діяльності. Обгрунтовано комплекс методів розробки форм і систем заробітної плати для оцінювання результатів роботи та максимізації прибутків підприємств.


Індекс рубрикатора НБУВ: У530.1-645 + У9(4УКР)301-645

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА749452 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського