Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000291159<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Білоусенко П. І. 
Нариси з історії українського словотворення (суфікс - ИНА) : монографія / П. І. Білоусенко, В. В. Німчук; Ін-т укр. мови НАН України, Запоріз. нац. ун-т, Південноукр. іст.-дериватол. центр. - Запоріжжя; Ялта; К. : ЛІПС, 2009. - 251 c. - Бібліогр.: с. 201-213. - укp.

Наведено результати дослідження походження суфікса -ина та його варіантів, проаналізовано розвиток його функцій від найдавніших часів до сучасності, зокрема, в праслов'янській мові, визначено лексико-словотвірні типи (ЛСТ) іменників на -ина в давній руськоукраїнській мові ХІ - ХІІІ ст., динаміку ЛСТ в староукраїнській та новій українській мові.

Приведены результаты исследования происхождения суффикса -ина и его вариантов, проанализировано развитие его функций от древнейших времен до современности, в частности, в праславянском языке, определены лексико-словообразовательные типы (ЛСТ) существительных на -ина в древнем русскоукраинском языке ХІ - ХІІІ ст., динамика ЛСТ в древнеукраиском и новом украинском языке.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш141.14-022.11

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА719647 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського