Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000291376<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Міщук С. М. 
Наукове описування рукописних книг та стародруків в Україні (друга половина XIX - 30-ті роки XX ст.). Історіографія. Бібліографія / С. М. Міщук; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Полісся, 2011. - 181 c. - укp.

Висвітлено історіографічний аспект становлення та розвитку досліджень в галузі описування рукописних книг і стародруків в Україні в другій половині XIX ст. - 1930-х рр. Охарактеризовано українські регіональні археографічно-книгознавчі школи даного періоду. Наведено бібліографічний покажчик історико-книгознавчих праць з вивчення слов'янської рукописної та книжкової спадщини.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч611.53(4УКР) + Ч611.63(4УКР) + Т223.3

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА739368 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського