Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000293709<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Марочкін І. Є. 
Організація роботи суду в Україні : навч. посіб. / І. Є. Марочкін, П. М. Каркач, О. М. Овчаренко, В. В. Афанасьєв, В. С. Бабкова, В. Д. Бринцев, Т. Б. Вільчик, В. В. Городовенко, Ю. І. Крючко, Л. М. Москвич; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х. : Право, 2009. - 312 c. - Бібліогр.: с. 305. - укp.

Розглянуто питання діловодства, нормування праці, розподілу функціональних обов'язків у судах України на основі чинного законодавства і практики організації та діяльності судів. Описано систему органів, що забезпечують діяльність судів загальної юрисдикції, порядок призначення та звільнення з посади голови суду та його заступників, набуття та припинення повноважень судді, видачі для ознайомлення судових справ і копій документів. Розкрито моральні засади судової діяльності, організаційні засади складання процесуальних документів.

Рассмотрены вопросы деловодства, нормирования труда, распределения функциональных обязанностей в судах Украины на основе действующего законодательства и практики организации и деятельности судов. Описаны система органов, обеспечивающих деятельность судов общей юрисдикции, порядок назначения и увольнения с должности главы суда и его заместителей, приобретения и приостановления полномочий судьи, выдачи для ознакомления судебных дел и копий документов. Раскрыты моральные основы судебной деятельности, организационные основы составления процессуальных документов.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х891.9(4УКР)11-8я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА719240 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського