Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000293727<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Марочкін І. Є. 
Організація судових та правоохоронних органів : підручник / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий, П. М. Каркач, В. В. Афанасьєв, В. С. Бабкова, В. Д. Бринцев, Т. Б. Вільчик, Л. М. Москвич, І. В. Назаров. - Х. : Одісей, 2007. - 527 c. - укp.

На основі чинного законодавства України, практики його застосування та досягнень правової науки розглянуто статус судових і правоохоронних органів, порядок їх формування, принципи організації та функціонування. Розкрито природу, систему, зміст, функції, класифікацію принципів судової влади. Висвітлено принципи та порядок побудови судової системи України, їх відповідність міжнародним стандартам щодо незалежності, неупередженості та доступності правосуддя. Надано характеристику вітчизняних органів судової влади та статусу її носіїв, а також органів прокуратури, дізнання, досудового слідства, інших державних і недержавних правоохоронних інститутів в контексті їх становлення та розвитку.

На основе действующего законодательства Украины, практики его применения и достижений правовой науки рассмотрены статус судебных и правоохранительных органов, порядок их формирования, принципы организации и функционирования. Раскрыты природа, содержание, функции, классификация принципов судебной власти. Освещены принципы и порядок построения судебной системы Украины, их соответствие международным стандартам в аспекте независимости, непредвзятости и доступности правосудия. Дана характеристика отечественных органов судебной власти и статуса ее носителей, а также органов прокуратуры, дознания, досудебного следствия, других государственных и негосударственных правоохранительных институтов в контексте их становления и развития.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)112.01 я73 + Х891.9(4УКР) я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА724550 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського