Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000302989<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Чучка П. П. 
Слов'янські особові імена українців : іст.-етимол. слов. / П. П. Чучка; ред.: В. В. Німчук; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : Ліра, 2011. - 432 c. - Бібліогр.: с. 11-33 - укp.

Висвітлено історію особових імен (ОІ) українців та їх предків з посиленою увагою до імен давніших часів, за яких ОІ слов'янського походження кількісно переважали над чужомовними іменами, запозиченими з інших мов, зокрема, з давньогрецької, латинської та західноєвропейських, а також з радянських заідеологізованих утворень. Наведено відомості про часові та просторові особливості функціонування слов'янських ОІ, їх первісну семантику, морфемну структуру та стилістичні особливості. Обгрунтовано доцільність реабілітації давньоукраїнської іменної спадщини.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш141.14-424 + Ш141-424

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВС52086 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського