Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000307657<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Козловський В. О. 
Укладання зовнішньоекономічних договорів і контрактів : навч. посіб. / В. О. Козловський, О. Й. Лесько; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2009. - 166 c. - укp.

Висвітлено теоретичні, методологічні та практичні питання розробки, укладання, підписання звонішньоекономічних договорів і контрактів. Розкрито основні концепції ціноутворення у світовій торгівлі. Описано способи здійснення міжнародних розрахунків, особливості застосування валютних застережень, умови страхування вантажів.

Освещены теоретические, методологические и практические вопросы разработки, составления, подписания внешнеэкономических договоров и контрактов. Раскрыты основные концепции ценообразования в мировой торговле. Описаны способы осуществления международных расчетов, особенности применения валютных предостережений, условия страхования грузов.


Індекс рубрикатора НБУВ: У580-67 я73 + У9(4УКР)8 я73 + Х932.211.12(4УКР) я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА723928 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського