Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000307692<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Слюсаренко А. Г. 
Україна в роки Другої світової війни : навч. посіб. / А. Г. Слюсаренко, І. К. Патриляк, М. А. Боровик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2009. - 447 c. - Бібліогр.: 289 назв. - укp.

Висвітлено історію України періоду Другої світової війни, участь українців у фінляндській компанії, бойові дії та причини поразки Червоної армії в битві за Україну в 1941 р., окупаційний режим нацистів та їх союзників в Україні, визвольний рух, діяльність радянського підпілля та партизанів, взаємини більшовицької влади й українського суспільства в період війни. Визначено адміністративний поділ українських земель, окупованих Німеччиною й її союзниками. Розглянуто проблему колабораціонізму та систему безпеки в окупованій Україні, питання економічної експлуатації та соціальної політики гітлерівців та їх союзників, формування мережі комуністичного підпілля, становлення й активізації радянського партизанського руху в 1941 - 1944 рр.

Освещены история Украины периода Второй мировой войны, участие украинцев в финляндской компании, боевые действия и причины поражения Красной армии в битве за Украину в 1941 г., оккупационный режим нацистов и их союзников в Украине, освободительное движение, деятельность советского подполья и партизанов, взаимоотношения большевистской власти и украинского общества в период войны. Определено административное деление украинских земель, оккупированных Германией и её союзниками. Рассмотрены проблема коллаборационизма и система безопасности в оккупированной Украине, вопросы экономической эксплуатации и социальной политики гитлеровцев и их союзников, формирования сети коммунистического подполья, становления и активизации советского партизанского движения в 1941 - 1944 гг.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)62я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА721205 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського