Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000343603<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Боярчук О. Р. 
Патогенетичне обгрунтування використання препаратів магнію при хронічній ревматичній хворобі серця у дітей / О. Р. Боярчук // Соврем. педиатрия. - 2011. - № 2. - С. 169-171. - Бібліогр.: 18 назв. - укp.

У 37 дітей з хронічною ревматичною хворобою серця віком від 13 до 17 років проведено оцінювання інтенсивності синтезу оксиду азоту за рівнем його стабільних метаболітів - нітритів та нітратів. Встановлено зростання середніх показників їх вмісту: нітратів та сумарного вмісту нітритів і нітратів у сироватці крові у дітей з хронічною ревматичною хворобою серця, що має компенсаторне значення. Проте у 32,4 % пацієнтів виявлено зниження рівня нітритів та у 27,0 % - зниження сумарного показника вмісту нітратів та нітритів, що свідчить про напруження в роботі оксид-азотсинтезувальної системи. Встановлено нормалізуючий вплив препарату магнію на синтез оксиду азоту ендотелієм, що дасть змогу попередити прогресування хвороби та тяжкі ускладнення.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р733.419.101

Шифр НБУВ: Ж24603 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського