Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000367370<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Литвин В. М. 
Історія України: Новітня доба : навч. посіб. / В. М. Литвин, В. Ф. Колесник, А. Г. Слюсаренко, М. А. Боровик, І. К. Патриляк, О. І. Петасюк, С. Ф. Пивовар, А. М. Пижик, Г. П. Савченко, О. О. Сморжевська, Г. С. Черевичний; ред.: В.М. Литвин. - К. : Академвидав, 2012. - 479 c. - укp.

У посібнику з сучасних методологічних позицій осмислено значний фактичний матеріал, узагальнено здобутки історіографії, а також нові факти суспільного життя. Детально розглянуто соціально-економічне становище Наддніпрянської України, Галичини, Буковини та Закарпаття на початку XX ст. Висвітлено початок та події Української національної революції 1917 - 1921 рр., встановлення більшовицько-радянського режиму, проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Значну увагу приділено подіям 1920 - 1930 рр. в Україні, зокрема, індустріалізації та колективізації, утворенню СРСР, масовим репресіям. Подано детальну інформацію про період Другої світової війни та участь в ній України, акцентовано на перебігу бойових дій, окупаційному режимі на території нашої держави, особливостях радянського партизанського руху та українського націоналістичного руху. Охарактеризовано суспільно-політичне життя та економічний розвиток УРСР у 1945 - 1991 рр., освітньо-науковий простір та культурно-духовне життя даного періоду. Всебічно висвітлено історичні події періоду незалежності України, розглянуто створення системи державної влади, питання трансформації української економіки, зовнішньої та гуманітарної політики в Україні.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)6 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВС53598 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського