Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000378031<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Матеріали V Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, 9-10 листопада 2012 р., м. Житомир : зб. наук. пр. / ред.: П. Ю. Саух, Н. А. Сейко, С. М. Міщук; МОНМС України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 411 c. - укp.

Висвітлено особливості національно-освітнього руху на Лівобережній Україні в роки Першої світової війни. Розглянуто питання діяльності державних установ Волинської губернії переходового періоду (кінець XVIII ст.). Охарактеризовано взаємовідносини земств правобережної України та церкви в освітній сфері на початку ХХ ст. Розкрито основні аспекти розвитку краєзнавчо-єкскурсійної справи в УРСР у 1920-х рр. Описано український театр на Житомирщині в другій половині 1941 р. Проаналізовано проблеми розвитку селянської кооперації за умов більшовицького режиму. Показано причини, тенденції та перешкоди змін соціальних настроїв в іммігрантських колективах. Показано становище українського населення в Польщі в 1955 - 1970 рр. Розглянуто проблеми освіти у Волинській губернії на сторінках місцевої преси кінці ХІХ - початку ХХ ст.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР346) я431 + Т3(4УКР-4ВОЛ) я431

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА762790 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського