Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000379087<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Банадига Н. В. 
Зміни тромбоцитів у хворих на гостру ревматичну лихоманку та хронічну ревматичну хворобу серця / Н. В. Банадига, О. Р. Боярчук, К. С. Волков // Перинатология и педиатрия. - 2012. - № 2. - С. 95-98. - Бібліогр.: 17 назв. - укp.

Обстежено 90 хворих віком 4 - 17 років: 23 дитини з гострою ревматичною лихоманкою і 67 пацієнтів з хронічною ревматичною хворобою серця. Встановлено активацію судинно-тромбоцитарного гемостазу в дітей з цими патологіями, що проявляється зростанням середнього об'єму тромбоцитів, підвищенням відсотка адгезивних і спонтанно агрегованих тромбоцитів. При електронній мікроскопії виявлено зміну форми тромбоцитів, утворення псевдоподій, зменшення вмісту гранул, що також є проявом зростання процесів агрегації та адгезії кров'яних пластинок.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р733.419.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16694 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського