Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000393005<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Олтаржевський Д. О. 
Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа : [монографія] / Д. О. Олтаржевський; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Центр віл. преси, 2013. - 308, [4] c. - Бібліогр.: с. 259-282 - укp.

Вперше в Україні проведено комплексне дослідження корпоративних медіа як інструменту соціальних комунікацій. Розглянуто теоретичні й історичні засади діяльності фірмової періодики, розкрито її місце в сучасному інформаційному суспільстві. Визначено можливості застосування цього специфічного різновиду ЗМІ в маркетингових комунікаціях, паблик рилейшнз, формуванні корпоративної культури компанії. Проаналізовано методи створення текстового медіаконтенту, зокрема обрання тематичних векторів, розроблення системи рубрик, використання жанрової палітри, заголовкового комплексу, арсеналу мовностилістичних прийомів. На підставі наявних теоретико-методологічних підходів і досліджень емпіричного матеріалу запропоновано нову модель оцінювання соціокомунікативної ефективності фірмових медіа.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч62 в05

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА769631 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського