Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000400557<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Марочкін І. Є. 
Організація судових та правоохоронних органів : підручник / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, П. М. Каркач, В. В. Афанасьєв, В. С. Бабкова; ред.: І. Є. Марочкін; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 445 c. - Бібліогр.: с. 435-440 - укp.

На основі чинного законодавства, практики його застосування і досягнень правової науки розглянуто статус судових і правоохоронних органів, порядок їх формування, принципи організації та функціонування. Увагу приділено розкриттю природи судової влади, визначенню системи та змісту її функцій, класифікації її принципів. Розглянуто принципи та порядок побудови судової системи України, їх відповідність міжнародним стандартам щодо незалежності, неупередженості та доступності правосуддя. Охарактеризовано статус органів прокуратури, дізнання, досудового слідства, інших державних і недержавних правоохоронних інститутів. Подано інформацію про форми реалізації судової влади, фінансування судів, порядок зайняття посади судді, види адвокатської діяльності, організацію нотаріату.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)112.01 я73 + Х891.9(4УКР)1 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА767609 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського