Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000414919<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Семенець В. 
Впровадження технологій дистанційного навчання у навчальний процес / В. Семенець, В. Каук, О. Аврунін // Вища шк.. - 2009. - № 5. - С. 40-57. - укp.

Наведено результати винахідницької діяльності Центру технологій дистанційного навчання (ЦТДН) Харківського національного університету радіоелектроніки: електронну універсальну модель навчального модуля; розроблену та впроваджену технологію створення електронних інформаційно-освітніх ресурсів; метод експертизи якості електронних навчальних матеріалів, варіанти вирішення проблеми лабораторного практикуму за умов дистанційного навчання; комплекс лабораторного обладнання мікропроцесорної техніки для базових і спеціальних технічних дисциплін, вимірювальний комплекс. Описано структурні особливості моделей, їх властивості, переваги, галузі застосування та перспективи вдосконалення.

Представлены результаты изобретательской деятельности Центра технологий дистанционного обучения (ЦТДО) Харьковского национального университета радиоэлектроники: электронная универсальная модель учебного модуля; разработанная и внедренная технология создания электронных информационно-образовательных ресурсов; метод экспертизы качества электронных учебных материалов, варианты решения проблемы лабораторного практикума в условиях дистанционного обучения; комплекс лабораторного оборудования микропроцессорной техники для базовых и специальных технических дисциплин, измерительный комплекс. Описаны структурные особенности моделей, их свойства, преимущества, области применения и перспективы усовершенствования.

Modern technologies of distance education and their advantages while introducing them into academic process are being high-lighted. Practical experience gained while teaching correspondence students and in the process of their getting second higher education is being considered.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч311.290 + З970.826

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж23773 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського