Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000422632<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Виноград Н. О. 
Геморагічна гарячка з нирковим синдромом / Н. О. Виноград, Л. П. Козак, Т. В. Буркало, Р. Ю. Грицко // Інфекц. хвороби. - 2004. - № 4. - С. 84-88. - укp.

Висвітлено історію вивчення геморагічної гарячки з нирковим синдромом, як окремої нозології. Морфологічні та молекулярно-біологічні дослідження гантавірусів показали, що збудником геморагічної гарячки з нирковим синдромом є РНК-вмісні віруси діаметром 90 - 120 нм. Встановлено передачу гантавірусів трьома горизонтальними механізмами, виділено групи ризику щодо інфікування та шість основних епідеміологічних типів осередків. Встановлено клінічний перебіг захворювання у разі інфікування різними серотипами вірусу. Розглянуто питання специфічної лабораторної діагностики, лікування та специфічної профілактики геморагічної гарячки з нирковим синдромом. Епідеміологічний нагляд за геморагічної гарячки з нирковим синдромом включає блок контролю епізоотичного процесу, вивчення властивостей популяції циркулюючих гантавірусів, сероепідеміологічний моніторинг населення.

Освещена история изучения геморрагической лихорадки с почечным синдромом, как отдельной нозологии. Морфологические и молекулярно-биологические исследования гантавирусов показали, что возбудителем геморрагической лихорадки с почечным синдромом является РНК-содержащие вирусы диаметром 90 - 120 нм. Установлена передача хантавирусов тремя горизонтальными механизмами, выделены группы риска инфицирования и шесть основных эпидемиологических типов очагов. Установлено клиническое течение заболевания при инфицировании разными серотипами вируса. Рассмотрены вопросы специфической лабораторной диагностики, лечения и специфической профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Эпидемиологический надзор при геморрагической лихорадке с почечным синдромом включает блок контроля эпизоотического процесса, изучение свойств популяции циркулирующих хантавирусов, сероэпидемиологический мониторинг населения.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р514.44-3 + Р414-3

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16253 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського