Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000428203<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Банадига Н. В. 
Діагностика і лікування стрептококових інфекцій носоглотки у дітей в аспекті профілактики гострої ревматичної лихоманки / Н. В. Банадига, О. Р. Боярчук // Перинатология и педиатрия. - 2013. - № 3. - С. 78-81. - Бібліогр.: 20 назв. - укp.

Оцінено діагностичні можливості та терапевтичну тактику лікарів первинної ланки при інфекціях носоглотки; окреслено шляхи удосконалення ведення хворих із вказаною патологією для первинної профілактики гострої ревматичної лихоманки (ГРЛ). Проаналізовано 45 медичних карт стаціонарних хворих з ГРЛ, які знаходилися на лікуванні в Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні за останні 10 років, віком 4 - 17 років. ГРЛ діагностовано за критеріями Киселя - Джонса. Усім дітям проведено загальноприйняте клініко-лабораторно-інструментальне обстеження. Увагу звернуто на анамнестичні дані щодо передуючої стрептококової інфекції. Статистичну обробку результатів проведено з використанням програми Microsoft Ехеl і Statistica - 6,0. У 29,0 % дітей антибактеріальна терапія стрептококового фарингіту на догоспітальному етапі не проводилась у зв'язку з труднощами діагностики його етіології, у 16,1 % дітей призначена антибактеріальна терапія не була раціональною. Висновки: показано необхідність впровадження швидких тестів та діагностичної шкали Мак - Айзека для діагностики та адекватного лікування стрептококових фарингітів.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р733.682 + Р733.419.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16694 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського