Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000428998<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Овчаренко О. М. 
Організація роботи адвокатури в Україні : навч. посіб. / О. М. Овчаренко, В. С. Бабкова, Т. Б. Вільчик, О. Ю. Дудченко, А. В. Іванцова; ред.: І. Є. Марочкін; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 386 c. - укp.

Висвітлено особливості виникнення та розвитку інституту адвокатури в Україні. Розкрито завдання та сутність інституту адвокатури. Викладено організаційно-правові форми адвокатської діяльності. Наведено етичні засади такої діяльності та зазначено про відповідальність адвоката. Висвітлено методичні основи організації роботи адвоката. Розглянуто засоби захисту прав та охоронюваних законом інетересів осіб під час розгляду справ про адміністративні правопорушення. Досліджено управління питаннями надання безоплатної правової допомоги, забезпечення її якості та фінансування. Викладено особливості організації роботи адвокатури Англії, США, Німеччини та Франції.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х891.9(4УКР)8-9 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА778845 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського