Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000442980<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Міщук С. 
Формування науково-практичних засад опису рукописних книг та стародруків у науковій діяльності В.М.Перетца в Україні / С. Міщук // Бібл. вісн.. - 2007. - № 4. - С. 23-36. - укp.

Висвітлено науковий внесок відомого літературознавця В.Перетца (1870 - 1935) у розвиток науково-бібліографічного опису рукописних книг і стародруків, методики наукового дослідження текстів книжкових пам'яток. Розглянуто діяльність членів семінарії російської філології, зокрема, О.Назаревського, О.Багрія, М.Гудзія, С.Маслова, О.Грузинського, Є.Тимченка, С.Щеглової, В.Адріанової в українських установах, де зберігалися рідкісні та цінні колекції книжок та рукописів у Києві, Ніжині, Полтаві, Житомирі, Катеринославі, Львові.

Освещен научный вклад известного литературоведа В.Перетца (1870 - 1935) в развитие научно-библиографического описания рукописных книг и старых печатных изданий, методики научного исследования текстов книжных памяток. Рассмотрена деятельность членов семинария российской филологии, в частности, О.Назаревского, О.Багрия, М.Гудзия, С.Маслова, О.Грузинского, Е.Тимченка, С.Щегловой, В.Адриановой в некоторых украинских учреждениях, где сохранялись редкостные и ценные коллекции книжек и рукописей в Киеве, Нежине, Полтаве, Житомире, Екатеринославе, Львове.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч737.118.421 + Ч736.118.11-51 + Ш4г(4РОС)6д + Ш041.2

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14595 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського