Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000443062<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Олтаржевський Д. 
Корпоративні медіа та сучасне інформаційне суспільство / Д. Олтаржевський // Бібл. вісн.. - 2010. - № 3. - С. 51-57. - Бібліогр.: 17 назв. - укp.

Показано місце та роль корпоративних медіа (КМ) у новітньому інформаційному соціуму. Описано специфічну медійну систему, яка функціонує паралельно з традиційними ЗМІ. Досліджено соціокомунікативні можливості фірмової преси, показано її участь у нематеріальному стимулюванні економіки, процесах гармонізації відносин між бізнесом і суспільством. Визначено функцію структурування інформаційного простору КМ. Розкрито особливу природу внутрішньофірмових медіа, які справляють істотний вплив на економічну культуру, створюють корпоративні стандарти, моделі взаємодії організацій з громадськістю.

Показаны место и роль корпоративных медиа (КМ) в новейшем информационном социуме. Описана специфическая медийная система, которая функционирует параллельно с традиционными СМИ. Исследованы коммуникативные возможности фирменной прессы, показано ее участие в нематериальном стимулировании экономики, процессах гармонизации отношений между бизнесом и обществом. Определена функция структурирования информационного пространства КМ. Раскрыта особая природа внутрифирменных медиа, которые оказывают существенное влияние на экономическую культуру, создают корпоративные стандарты, модели взаимодействия организаций с общественностью.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч62 в05

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14595 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського