Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000511499<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Бендера І. М. 
Підйомно-транспортні машини : навч.-метод. посіб. : навч.-метод. комплекс дисципліни для підгот. фахівців з освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" в аграр. ВНЗ III - IV рівнів акредитації з напряму "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" за вимогами кредит.-модул. системи / І. М. Бендера, О. Я. Стрельчук, В. В. Підлісний, С. І. Пастушенко, В. І. Дуганець; ред.: І. М. Бендера, О. Я. Стрельчук; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я.І. : Абетка, 2014. - 368 c. - Бібліогр.: с. 366-367 - укp.

Надано загальні відомості про підйомні машини. Розглянуто гнучкі вантажні елементи та вантажнозахоплювальні пристрої, гальмівні механізми та зупинники, а також механізми підіймання, пресування та повороту кранів. Наведено загальні характеристики транспортуючих машин та навантажувачів. Викладено основи техніко-економічних розрахунків застосування вантажопідйомних і транспортуючих машин, які застосовують для механізації виробничих процесів.


Індекс рубрикатора НБУВ: О91 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА784259 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського