Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000514346<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Гнатенко Л. А. 
Графіко-орфографічні особливості передачі звука "Йот" у староукраїнських пам'ятках другої половини XIV - початку XVII ст. / Л. А. Гнатенко. // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2010. - Вип. 14. - укp.

Уперше на широкому джерельному матеріалі досліджено графіко-орфографічну передачу Йота в староукраїнській писемній практиці. Простежено за різночасовими хронологічними зрізами розвиток узусу в передачі цього звука буквами та знаками в конфесійних рукописних і друкованих кодексах та в актових джерелах другої половини XIV - початку XVII ст. Проведено графіко-орфографічний порівняльний та статистичний аналіз.

For the first time the graphic-orthographic rendering of the Jot sound in the large body of the old Ukrainian writing samples is investigated. The author considers separate chronological levels and traces the development of usus in rendering of the sound by letters and signs in confessional and printed codices, as well as act sources, of the 2nd half of XIV – beginning of XVII cent. The graphical-orthographical comparative and statistical analysis of the spelling is performed.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш141.14-021

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського