Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000514369<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Гнатенко Л. А. 
Уривки з кириличних кодексів ХІІ–ХІІІ ст. з книгосховищ України, Росії, Болгарії у фондах Інституту рукопису НБУВ: історія виявлення та атрибуція / Л. А. Гнатенко // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2012. - Вип. 15. - С. 126-142. - укp.

Розглянуто найдавніші кириличні манускрипти Інституту рукопису НБУВ, що є уривками з п’яти конфесійних кодексів ХІІ – ХІІІ ст., частини яких зберігаються в книгосховищах України, Росії, Болгарії. Наведено археографічні, кодикологічні та орфографічні дані. Наголошено, що уривки з фондів Інституту рукопису доповнюють кодекси, які мають важливе значення для східнослов’янської, безпосередньо української, й південнослов’янської культур.

In the article the oldest Сyrillic manuscripts of the Institute of Manuscripts of VNLU are examined, that are fragments from five confessional codes of ХІІ – ХІІІ century. Their parts are kept in book depositories of Ukraine, Russia and Bulgaria. Archaeographic, codicological and orthographical data is given. The autor holds, that the fragments from the Institute of Manuscripts complement the codes that are of high value for East Slavic, Ukrainian in particular, and South Slavic cultures.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч611.53(45)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського