Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000527560<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Боярчук О. Р. 
Клініко-патогенетичні аспекти перебігу ревматичної хвороби у дітей, оптимізація методів лікування та профілактики : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / О. Р. Боярчук; МОЗ України, ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського". - Т., 2013. - 44 c. - укp.

Дослідження присвячено удосконаленню методів діагностики, підвищенню ефективності лікування та оптимізації профілактичних заходів у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця на основі комплексного вивчення клініко-патогенетичних механізмів розвитку хвороби та факторів ризику. Вивчено особливості перебігу, доведено важливе значення незбалансованості Th1/Th2-цитокінів в імунопатогенезі як гострої ревматичної лихоманки, так і хронічної ревматичної хвороби серця. Показано активацію нітроксидергічної системи, судинно-тромбоцитарного гемостазу та зниження антиоксидантного захисту у дітей у разі даних захворювань.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р733.419.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА401187 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського