Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000544664<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Козловський В. О. 
Економічна доцільність залучення інвестицій у промисловість Вінницької області / В. О. Козловський, С. Д. Дмітрієв // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. - 2001. - № 2. - С. 59-67. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Розглянуто одну з найактуальніших проблем сучасного етапу розвитку ринкової економіки в Україні - залучення інвестицій в економіку. Зокрема, проаналізовано стан промисловості Вінниччини за 1999 р. Зроблено аналіз інвестиційної, інноваційної та зовнішньоекономічної діяльності області. Наведено перелік найбільш інвестиційно привабливих підприємств Вінниччини та вказано конкретні пропозиції для залучення інвестицій. Проаналізовано чинники, які сприяють покращанню інвестиційного клімату області та чинники, які стримують інвестиційний потік.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4Укр)300-56

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68690 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського