Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000546164<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Козловський В. О. 
Ідентифікація галузей народного господарства за ступенем їх впливу на статичну стійкість і економічні цикли / В. О. Козловський, С. В. Козловський // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. - 2009. - № 2. - С. 34-39. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Досліджено ідентифікацію галузей народного господарства та їх вплив на статичну стійкість та економічні цикли. Запропоновано методику аналізу економічних систем, розроблено метод ранжирування галузей народного господарства. Метод базується на розрахунку спеціальних інтегральних показників, які обчислюють за коефіцієнтами чутливості демпфірування коливань до параметрів галузей. Максимальна інформативність цих показників досягається їх обчисленням у точках, рівномірно розподілених у просторі параметрів галузей народного господарства.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)300

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68690 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського