Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000561523<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Міщук С. М. 
Одеські дослідники-книгознавці та археографи (друга половина ХІХ - 10-ті роки ХХ ст.) / С. М. Міщук // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. - 2009. - № 2. - С. 128-133. - Бібліогр.: 22 назв. - укp.

Проаналізовано науковий внесок одеських вчених у збір і наукові дослідження кириличних рукописів книг в Україні у другій половині ХІХ - 1910-х рр.

Отражен научный вклад одесских ученых в сбор и научное исследование кирилличных рукописных книг в Украине во второй половине ХІХ - 1910-х гг.

The scientific contribution of the Odessa scientists to Ukrainian collection and scientific research of cyrillyc handwritten books in Ukraine in the second half of ХІХ - 10-th ХХ st. are reflected in the article.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч611.63(0)431.32 + Ч611.53(4УКР)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69880 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського