Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000574175<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Возіанов С. О. 
Звукова стимуляція в копмлексі заходів каменегінного ефекту у хворих на уретеролітіаз в амбулаторних умовах / С. О. Возіанов, С. А. Собчинський, О. О. Підмурняк, К. С. Собчинський // Урологія. - 2013. - 17, № 3. - С. 122-124. - Бібліогр.: с. 124 - укp.

Наведено результати лікування 66-ти хворих з каменями у сечоводі в амбулаторних умовах за допомогою запропонованої схеми, яка передбачає розширення комплексної традиційної стандартної терапії за рахунок використання звукової стимуляції. У ході дослідження одержано суб'єктивні та об'єктивні підтвердження доцільності такого підходу. Виявлено особливості елімінації конкремента за термінами та частотою, пов'язані з його розміром і локалізацією, при цьому цей процес не залежав від наявності або відсутності хронічного пієлонефриту у хворих уретеролітіазом.

Представлены результаты лечения 66-ти больных с камнями в мочеточнике в амбулаторных условиях с помощью предложеной схемы, которая предполагает расширение комплексной традиционной стандартной терапии за счет использования звуковой стимуляции. В ходе исследования получены субъективные и объективные подтверждения целесообразности такого подхода. Выявлены особенности элиминации конкремента по срокам и частоте, связанные с его размером и локализацией, при этом этот процесс не зависел от наличия или отсутствия хронического пиелонефрита у больных уретеролитиазом.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р696.504.35-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15869 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського