Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000576202<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Гальцова О. В. 
Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. В. Гальцова; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса. - Харків, 2015. - 20 c. - укp.

Проаналізовано принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань. Досліджено сучасний стан наукової розробки принципів кримінально-виконавчого права й законодавства. Розглянуто міжнародні стандарти із прав людини і міжнародних стандартів поводження із засудженими з метою визначення наскільки повно ці стандарти відбиті та втілені у практиці виконання покарань в Україні. Розкрито поняття принципу поваги до прав і свобод людини та проаналізовано його основні складові, а так само зміст цього принципу у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань. Розглянуто систему засобів, що виступають правовими гарантіями реалізації зазначеного принципу у правозастосовній діяльності. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного кримінально-виконавчого законодавства України з метою подальшого удосконалення положень про принцип поваги до прав і свобод людини.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х884.9(4УКР)-2

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА415760 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського