Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000576406<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Ульянова Г. О. 
Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності від плагіату (проблеми теорії) : монографія / Г. О. Ульянова; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Букаєв В.В., 2015. - 346 c. - Бібліогр.: с. 315-346 - укp.

Висвітлено актуальну проблему захисту прав інтелектуальної власності від плагіату. Досліджено поняття, ознаки плагіату. Досліджено окремі види плагіату (авторського, промислового, наукового плагіату, плагіату у сфері реклами). Увагу приділено питанню способів захисту та самозахисту прав інтелектуальної власності від плагіату.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х839(4УКР)306

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА792358 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського