Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000576608<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Ростока М. Л. 
Підручникотворення у профтехосвіті / М. Л. Ростока // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. - 2014. - Вип. 1 (8). - С. 40-51. - Бібліогр.: 9 назв - укp.

Показано необхідність створення нового покоління підручників відповідно до вимог державних стандартів ПТО нового покоління за умови активізації зусиль авторських творчих колективів педагогів, а також необхідність розробки спецкурсу "Основи створення сучасних підручників", адаптованого до умов інформатизації системи ПТО.

Показана необходимость создания нового поколения учебников в соответствии с требованиями государственных стандартов ПТО нового поколения при активизации усилий авторских творческих коллективов педагогов, а также необходимость разработки спецкурса "Основы создания современных учебников", адаптированного к условиям информатизации системы ПТО.

Now providing future qualified workers training with modern textbooks is a very important question in the field of vocational education in Ukraine. In the article it is motivated the need for a new generation of textbooks in accordance with the national standards, providing a new generation of collaborative effort copyright creative teams, as well as the need for development of the course "Basis for the creation of modern textbooks".


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч461.215.1

Шифр НБУВ: Ж73739 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського