Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000588737<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Семенова Н. В. 
Рухова активність та психоемоційний стан студенток 15 - 17 років / Н. В. Семенова, А. В. Магльований // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2015. - № 2. - С. 95-98. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Актуальність полягає у відсутності досліджень психоемоційного стану студенток 15 - 17 років за умов дефіциту рухової активності. Мета роботи - визначення, аналіз та характеристика психоемоційного стану студенток 15 - 17 років; встановлення взаємозв'язку з руховою активністю. Використано методику визначення психоемоційного стану САН. Порівняння одержаних параметрів студенток показало, що рівень активності студенток перебуває в межах 48 - 51 бала, самопочуття - 55 - 58 балів, настрою - 59 - 63 балів і за віком одержані показники достовірно не відрізняються. Результати опитування вказують на середній і високий рівні параметрів САН за низького рівня рухової активності. Показник активності відображає як психоемоційний стан, так і рівень фізичної активності студенток.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч511.40

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж71868 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського