Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000593070<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Яценко О. М. 
Українські персональні бібліографічні покажчики (1856 - 2013) / О. М. Яценко, Н. І. Любовець; ред.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна , Т. І. Ківшар, Г. І. Ковальчук, С. М. Міщук, С. М. Ляшко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2015. - 470 c. - (Джерела укр. біографістики; вип. 3). - укp.

Досліджено процеси виникнення, становлення, розвитку та сучасного стану українських персональних бібліографічних покажчиків. Розроблено періодизацію поступу цього виду бібліографії в Україні та окреслено її хронологічні межі. Встановлено, які форми персональної бібліографії активізувалися в той чи інший період і який внесок здійснили окремі організації та фахівці у її розвиток. Подано аналіз термінологічних проблем в бібліографії. Зроблено спробу класифікації персональних бібліографічних покажчиків. Визначено причини стрімких темпів розвитку в сучасній Україні процесів їх підготовки та видання. У покажчику персональних бібліографічних посібників вперше в Україні систематизовано за хронологією інформацію про видання, що присвячені історичним діячам, науковцям, винахідникам, письменникам, митцям, політичним діячам та іншим особам, які своїм життям або діяльністю були пов'язані з Україною, й окремо видані на її території за вказаний період.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т213(4УКР) я1 + Я222(4УКР) я1

Рубрики:

Шифр НБУВ: СО34122 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського